fbpx

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Pendola Oy (”Pendola”) käsittelee verkkosivun www.hemmakoti.com käyttäjien ja vierailijoiden henkilötietoja (”Alusta”). Käyttäjillä viitataan niihin henkilöihin (joko palveluntarjoaja tai asiakas), jotka ovat luoneet Alustalle oman käyttäjätunnuksen.

Käsittelemme henkilötietoja aina vain soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tästä tietosuojaselosteesta löydät tietoa siitä, kuinka keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietojasi sekä miten voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi.

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan niiden henkilötietojen käsittelyä, joiden osalta Pendola toimii rekisterinpitäjänä. Alustalla toimivat palveluntarjoajat ovat omalta osaltaan palveluita tarjotessaan itsenäisiä rekisterinpitäjiä, joiden toimittamaa käsittelyä tämä tietosuojaseloste ei koske.

Rekisterinpitäjä

Pendola Oy

y-tunnus: 3101984-7
Rautatienkatu 20 (Dooroom), 15110 Lahti

info@hemmakoti.com

Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Pendola käsittelee Alustalla Alustalle käyttäjätunnuksen (joko palveluntarjoajan tai asiakkaan roolissa) luoneiden käyttäjien henkilötietoja sekä niiden henkilöiden henkilötietoja, jotka vierailevat Alustalla ilman käyttäjätunnusta ja esimerkiksi tilaavat uutiskirjeen.

Pendola käsittelee seuraavia henkilötietoja:

Käyttäjä- ja vierailijatiedot

Pendola kerää käyttäjältä (tapauksesta riippuen) suoraan seuraavia tietoja: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, kieli, tilinumero, tiedot jotka tarvitaan käyttäjän tunnistamista varten (esim. rahanpesulain tai muun lainsäädännön edellyttämät tiedot),  palautteiden yhteydessä annettavat tiedot ja muut mahdolliset tiedot, jotka käyttäjä toimittaa Pendolalle Alustan tai asiakaspalvelun (mukaan lukien chatbot) kautta, kuten esimerkiksi käyttäjän antamaan palautteeseen tai esittämiin kysymyksiin mahdollisesti sisältyvät henkilötiedot sekä markkinointisuostumukset ja -kiellot. Lisäksi sivustolla vierailevalta, joka tilaa uutiskirjeen, kerätään sähköpostiosoite. Mikäli käyttäjä yhdistää tai kirjautuu käyttäjätilille kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun kautta (kuten Facebook tai Google), ko. kolmas osapuoli jakaa meille käyttäjän henkilötietoja, kuten profiilikuvan, näytteen kontaktilistasta sekä ko. palvelussa käytetyn tunnuksen. Edellä tarkoitettuja lainsäädännön edellyttämiä tunnistamiseen liittyviä tietoja voidaan kerätä käyttäjän itsensä lisäksi myös julkisista rekistereistä.

Analytiikkatiedot

Pendola kerää automaattisesti käyttäjiltä ja Alustalla vierailevilta myös seuraavia tietoja: IP-osoite, käytetty selain ja selainversio, käyttöjärjestelmä, maa, laitteen mainostunniste sekä internetpalveluntarjoaja.

Analytiikkatiedot kerätään evästeiden kautta.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita käytetään Alustalla käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Alustan toiminta edellyttää tiettyjen pakollisten evästeiden käyttöä. Lain mukaan Pendola voi tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Kaikkien muiden evästeiden käyttö tapahtuu ainoastaan Alustan käyttäjän ja/tai Alustalla vierailevan suostumuksella. Lisätietoa Alustan käyttämistä evästeistä saa, ja omia evästeasetuksia voi hallita klikkaamalla tästä. Huomioithan, että jotkin Alustan osat eivät välttämättä toimi oikein, jos evästeiden käyttöä on rajoitettu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pendola käsittelee käyttäjien ja vierailijoiden henkilötietoja liiketoimintansa toteuttamiseksi ja Alustan tarjoamiseksi. Pendola voi käsitellä tietoja myös Alustan ja liiketoimintansa parantamiseksi ja kehittämiseksi. Alustan verkkosivuilla kävijöiden tietoja käsitellään lisäksi verkkosivujen toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämistä varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu Pendolan oikeutettujen etujen toteuttamiseen sekä käyttäjien osalta täyttääkseen sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuudet. Pendolan oikeutettu etu on tässä yhteydessä liiketoiminnan toteuttaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen, markkinointi ja myynnin edistäminen, asiakassuhteiden hoito sekä mahdollisesti esitettyjen vaateiden käsitteleminen. Lisäksi Pendola voi käsitellä henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esim. kirjanpidolliset velvoitteet ja verotus).

Mikäli et halua toimittaa Pendolalle Alustan käyttämisen yhteydessä pyydettäviä tietoja, ei Pendola välttämättä kykene tarjoamaan Alustan kaikkia palveluita täysimääräisesti sinulle.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuta kenellekään muille Pendolan organisaation ulkopuolisille kuin Pendolan käyttämille alihankkijoille/palveluntarjoajille. Pendola vastaa alihankkijoiden toimista kuin omistaan ja huolehtii siitä, että alihankkijat käsittelevät henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin sekä Pendolan ohjeiden ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille kolmansille tahoille ainoastaan, mikäli lainsäädäntö niin edellyttää tai se on tarpeen oikeudellisten vaateiden hoitamiseksi ja Pendolan etujen turvaamiseksi.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli Pendola on osapuolena yritysjärjestelyssä (kuten liiketoimintakaupassa tai sulautumisessa). Pendola huolehtii näissäkin tilanteissa siitä, että henkilötiedot pysyvät luottamuksellisina.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä kolmansiin maihin. Mikäli tietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Pendola huolehtii kaikista lainsäädännön edellyttämistä toimenpiteistä sen varmistamiseksi, että henkilötietojen suojan taso on riittävä myös siellä, mihin henkilötiedot siirretään.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään vain sen ajan, kun tietoja tarvitaan Alustan tarjoamiseksi tai muihin edellä selostettuihin tarkoituksiin tai kun Pendolalla on velvollisuus säilyttää tietoja lainsäädännön mukaan. Voimme säilyttää henkilötietoja pidempiä aikoja siinä määrin, kun se on tarpeen oikeusvaateisiin vastaamiseksi ja puolustautumiseksi. Säilytysaika riippuu siten kyseessä olevasta henkilötiedosta.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tekniset turvatoimet

Pendolan käyttämät tietoturvaratkaisut ovat tietoturvatoimialalla yleisesti hyväksyttyjä ja niiden ajantasaisuutta seurataan säännöllisesti.

Pendolan ja käsittelyyn osallistuvien alihankkijoiden laitteet on esimerkiksi suojattu asianmukaisin palomuurein ja kryptaamalla tietokoneiden kovalevyt. Tämän lisäksi tiedostoista otetaan säännöllisesti varmuuskopiot, jolla varmistetaan tietojen eheys, oikeellisuus ja säilyminen.

Organisatoriset turvatoimet

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä Pendolan tai Pendolan alihankkijoiden työntekijöillä, joille työnkuvansa puolesta kuuluu kyseisten henkilötietojen käsittely.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kopio henkilötiedoistaan, pyytää virheellisten henkilötietojensa korjaamista sekä tietyin edellytyksin henkilötietojensa poistamista. Lisäksi rekisteröity voi tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Joissain tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtämistä. Tämä tarkoittaa, että rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa ja rekisteröity voi pyytää, että tiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan lähettämällä yllä oleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti tai olemalla yhteydessä Pendolaan puhelimitse 029-1700775.

Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu, voit jättää valituksen valvontaviranomaiselle (lisätietoja löytyy osoitteesta www.tietosuoja.fi).

HemmaKoti

Vastaamme mahdollisimman pian

Hei, Tervetuloa sivustolle. Napsauta alla olevaa painiketta keskustellaksesi minulle messengerin kautta.

Powered by WpChatPlugins